Kälder är en gammal släktgård belägen i Havdhem på södra Gotland som brukas tillsammans med Kvinnegårda i ett driftsbolag Kälder Gård AB av våra söner Peter o Magnus. Produktionen omfattar 180 ha spannmåls- vallodling, samt 130 tackor och integrerad grisproduktion av ca 3000 grisar/år.

Det produceras också ca 3,5 milj kw vindel/år på gårdens ägor där sönerna är delägare och sköter tillsynen.

Vallhund och Gotlandsruss finns på gården.
Gårdsbutiken och ateljén startade 1986 och har en positiv utveckling.


Läs om fåråret på Kälder Gård